Personel

Lekarze:
– dr Zbigniew Homza – specjalista z chirurgii ortopedyczno-urazowej,
– dr n.med. Roman Grzybowski – specjalista z chirurgii ortopedyczno-urazowej,
– dr Mirosław Mielnik – specjalista z chirurgii ortopedyczno-urazowej,
– dr Krzysztof Kulas – specjalista z chirurgii ortopedyczno-urazowej,
– dr Radosław Borysiuk – specjalista anestezjologi i intensywnej terapii

Wykwalifikowany personel pielęgniarski.