Logo Ue Rgb 1

Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty wspófinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 3. Cyfrowy Region
Działanie 3.2 E-zdrowie
Tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów
przychodni Medi Prof.
Cele projektu: Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w
podmiotach świadczących publiczne usługi zdrowotne.
Efekty projektu: Zwiększenie dostępności i jakości e-usług.

Wartość projektu: 586 344,75 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 491 210,54 zł

Screenshot 1 1